Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Hervorming van het vennootschapsrecht

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen.

Het Belgische vennootschapsrecht van vandaag voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat en is bovendien complex en onsamenhangend. Het voorontwerp beoogt het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument
aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden. 

Het voorontwerp beoogt het vennootschapsrecht te moderniseren via drie krachtlijnen:

 • een doorgedreven vereenvoudiging:
  • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen
  • nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd 
  • afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen
  • beperking van het aantal vennootschapsvormen
  • beperking van het aantal strafbepalingen 
 • een verregaande flexibilisering, maar met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers
 • nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese
  evoluties en nieuwe tendensen, zoals “mobielere” vennootschappen

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden