Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 7 juli 2017

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie: aankoop van kogelwerende vesten
 • Overheidsopdracht voor bijkomende ontwikkelingen van het Federaal Veiligheidsportaal voor noodplanning en crisisbeheer
 • Verlenging van de samenwerking met een aankoopcentrale voor de energieleveringen aan federale gebouwen
 • Regie der gebouwen: uitbesteding van de studie voor de gevelrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel
 • Beliris : gunning van een overheidsopdracht voor grond- en verkenningsproeven in het kader van de uitbreiding van de Brusselse metro
 • Implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht
 • Werkvoorwaarden van gezinsleden van langdurig ingezetenen
 • Aanpassing van de maatschappelijke zekerheid van arbeiders voor wat de zorg voor gehandicapten betreft
 • Diverse bepalingen inzake gezondheid - Tweede lezing
 • Inwerkingtreding van de sociale bepalingen en de erkenning van het beroep van orthoptist
 • Vaststelling van het referentiebedrag bij ongewijzigd beleid in het kader van de wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
 • Vaststelling van de definitieve autonomiefactor in het kader van de wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten
 • Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten
 • Detachering van een defensie-expert aan de Global Coalition Communication Cell tegen Daesh
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden