Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2017

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen van exportkredieten en nieuw instrument voor de ondersteuning van de export van innovatieve producten
 • Aanduiden van een reisagentschap belast met de verplaatsingen en repatriëringen voor de FOD Binnenlandse Zaken
 • Benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen
 • Overheidsopdracht met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen
 • Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
 • Formele wijzigingen in de reglementering rond de uitkeringsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen
 • Diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde
 • Optimalisering van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee
 • Spoorwegpolitie: invoeren van administratieve boetes
 • Varia
   

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden