Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 mei 2017

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC
  • FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht voor een globale "Wide Area Networking"-dienst
  • Vaststelling van de toelagen en vergoedingen voor federale ambtenaren
  • Wijziging van de loopbaanonderbreking voor de medewerkers van de VRT
  • Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
  • Belgocontrol: Instelling van een beroepsprocedure
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden