Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude - Tweede lezing

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 23 maart 2017

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën, belast met de bestrijding van fiscale fraude, Johan Van Overtveldt in tweede lezing een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen in de strijd tegen fiscale fraude.

Dit voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, bevat maatregelen die er voor moeten zorgen dat België voldoet aan de internationale regels zoals gesteld door het Mondiaal forum inzake de uitwisseling van inlichtingen op verzoek van een partnerstaat en die de regels inzake btw met betrekking tot het bewarend beslag verfijnen.

Het voorontwerp van wet wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden