Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verlenging van de termijn voor indiening van de opgave en betaling van de taks op de beursverrichtingen (beurstaks)

Door Francis Adyns, Florence Angelici

De termijn voor indiening van de opgave en betaling van de taks op de beursverrichtingen (beurstaks) is verlengd tot 30 juni 2017.

Reden? Deze termijnverlenging moet de buitenlandse tussenpersonen toelaten een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen en informaticatoepassingen te voorzien. Het koninklijk besluit van 16 februari 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2017, legt de voorwaarden vast voor de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger. Op de internetsite van de FOD Financiën vindt u een model van aanvraag tot erkenning als aansprakelijke vertegenwoordiger en een nieuw model van opgave.  
Welke verrichtingen? Deze termijnverlenging geldt  voor de verrichtingen uitgevoerd in januari, februari, maart en april 2017 door deze buitenlandse tussenpersonen en ook voor verrichtingen uitgevoerd in januari, februari en maart 2017 wanneer de beurstaks wordt betaald door ordergevers met verblijfplaats of vestiging in België. De Programmawet van 25 december 2016 heeft het toepassingsgebied van de beurstaks immers uitgebreid tot verrichtingen in het buitenland door Belgische inwoners of door Belgische vestigingen van een rechtspersoon.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden