Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 februari 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed ter instemming met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten.

In het kader van het actieplan van de OESO/G20 inzake het tegengaan van het uithollen van de belastbare basis en winstverschuivingen, heeft België op 27 januari 2016 in Parijs een multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten ondertekend. Het betreft een akkoord bij de multilaterale overeenkomst tussen de OESO en de Raad van Europa van 25 januari 1988 inzake de wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden die de automatische uitwisseling van inlichtingen regelt.

Het akkoord voorziet eveneens in een strikte vertrouwelijkheid van de uitgewisselde landenrapporten en bevat enkele restricties in verband met het gebruik van de landenrapporten. Daarnaast bevat het een regeling van onderling overleg.

Het akkoord wordt ter goedkeuring aan het parement voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden