Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 9 december 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen.

Overeenkomstig het regeerakkoord past het voorontwerp de wet van 10 mei 2007 aan betreffende de transseksualiteit in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen. Concreet beantwoordt het voorontwerp aan volgende doelstellingen:

  • het afschaffen van de verplichte sterilisatievoorwaarde, die op mensenrechtelijk vlak wordt bekritiseerd
  • het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële geslachtswijziging
  • het afschaffen van de medische voorwaarden in de procedure tot voornaamswijziging en van de mogelijkheid tot verzet tegen een wijziging van het geslacht in de akte van geboorte door elke belanghebbende
  • het inbouwen van een aantal waarborgen tegen fraude en lichtzinnige geslachtswijzigingen

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Luc DemullierLuc Demullier
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 470 71 61 36
vCard downloaden
Jeroen LemaitreJeroen Lemaitre
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 486 51 86 55
vCard downloaden