Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Praktische modaliteiten van het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 18 november 2016

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om het sociaal en fiscaal statuut van de student-ondernemer uit te voeren zoals vastgesteld in het wetsontwerp dat bij het Parlement werd ingediend.

Alle studenten-ondernemers jonger dan 25 jaar, ingeschreven in hoofdzaak om op regelmatige basis les te volgen in een onderwijsinstelling met het oog op het behalen van een diploma dat erkend wordt door een bevoegde overheid in België, kunnen dit statuut aanvragen.

Het eerste ontwerp voert de praktische modaliteiten uit die voorzien zijn in het wetsontwerp ter bepaling van het statuut van de student-ondernemer:

  • indiening van de aanvraag
  • geldigheidsduur
  • verificatie van de voorwaarden
  • begin en einde van de onderwerping

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat de periodes waarvoor de student verminderde bijdragen betaalt als student-ondernemer tellen voor de vereiste wachttijd om rechten te openen inzake arbeidsongeschiktheid/invaliditeit/moederschap.

De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr.38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden
Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden