Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 oktober 2016

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer akkoord met de vervanging van het onderzoeksschip Belgica. 

De RV Belgica heeft tot de ontwikkeling en de internationale uitstraling van het Belgische zeewetenschappelijk onderzoek bijgedragen en is nog steeds een onmisbare infrastructuur voor de Belgische maritieme onderzoeksgemeenschap. Doordat het schip de maximale levensduur heeft bereikt, is er een structurele oplossing nodig voor de vervanging van het schip.

De ministerraad machtigt de staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en de minister van Defensie ermee de overheidsopdracht voor de levering van een nieuw onderzoeksschip voor te bereiden en om een lastenboek voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen. Daarnaast ondernemen ze ook verdere stappen om de samenwerking voor de exploitatie van het nieuwe schip te formaliseren en het gekozen exploitatiemodel voor akkoord aan de ministerraad voor te leggen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Luc DemullierLuc Demullier
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 470 71 61 36
vCard downloaden
Jeroen LemaitreJeroen Lemaitre
Woordvoerder van staatssecretaris Elke Sleurs
+32 486 51 86 55
vCard downloaden
Lotte Van Der StocktLotte Van Der Stockt
Woordvoerster van staatssecretaris Philippe De Backer
+32 477 47 18 32
vCard downloaden