Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 30 juni 2016

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Studentenarbeid: omzetting van aantal dagen naar aantal uren
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden
 • Overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken: toegang tot de diensten van het Rijksregister
 • Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde
 • Uitvoering Europese verordening over afwikkelingsvergoedingen voor betalingstransacties gebaseerd op kaarten
 • Toegang tot de data van de permanente steekproef van sociaal verzekerden voor het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
 • Globaal budget 2016 voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Wijzigingen over de toekenning van het recht op juridische tweedelijnsbijstand
 • Verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en gegevensverzameling inzake internet en telecommunicaties - tweede lezing
 • Voorontwerp van wet met diverse financiële bepalingen
 • Amendementen op het wetsontwerp over diverse bepalingen
 • Wijzigingen over de speculatiebelasting
 • Statuut en toezicht op beursvennootschappen
 • Uitbreiding van het Tax Shelter-stelsel tot podiumwerken
 • Nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden