Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 17 juni 2016

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Verlenging van de overeenkomst voor de beveiliging van nucleaire sites
 • Regeling loopbaanonderbreking bij de Port of Zeebrugge
 • Cijfers van de economische begroting 2016-2017
 • Dringende fiscale en financiële bepalingen - Tweede lezing
 • Vastlegging benoemings- en vervangingsprocedure voor de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers
 • Ondersteuning aan OCMW's voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden
 • Invoering van verloven voorafgaand aan het pensioen bij Proximus
 • Bekrachtiging van koninklijk besluit over de ombudsbijdrage voor de financiering van de ombudsdienst voor energie
 • Gemeenschappelijke strategische kaders van de niet-gouvernementele samenwerking
 • Varia
   

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden