Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ministerraad van 13 mei 2016

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad vergaderde op vrijdag 13 mei 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Eerste minister Charles Michel leidde de persconferentie na afloop van de ministerraad en het kernkabinet.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en minister van Defensie Steven Vandeput gingen dieper in op de uitbreiding van het mandaat van de Belgische F-16’s naar Syrië, in een beurtrol met Nederland, vanaf 1 juli 2016. Deze beslissing geeft daarmee gevolg aan de vraag van de internationale coalitie om onze inzet te verhogen in de strijd tegen DAESH. Daarnaast blijft België de militairen in Irak verder opleiden.

Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo deelde mee dat personen die vanaf september een nieuwe simkaart kopen, zich moeten identificeren, bijvoorbeeld via hun elektronische identiteitskaart en dit in het kader van de afschaffing van de anonieme prepaidkaarten.

Johan Van Overtveldt, de minister van Financiën, gaf vervolgens meer uitleg over twee fiscale beslissingen. Enerzijds is er voortaan een nieuwe unieke jaarlijkse bankentaks die vier verschillende bestaande taksen vervangt om voor een betere verdeling tussen kleine en grote banken en kleine en grote instellingen te zorgen. Anderzijds wordt voor schoolgebouwen de BTW verlaagd van 21% naar 6%.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Philippe De Backer gaf toelichting bij de hervorming van de Privacycommissie. De Belgische Privacycommissie is vandaag voornamelijk een advies- en aanbevelingsorgaan, maar zal na de hervorming (vanaf 1 juni 2018) uitgebreider zijn. Zo zal de commissie onder andere boetes kunnen uitschrijven en nagaan hoe ze in de huidige digitale cultuur een duidelijk kader kan scheppen.

Minister van Justitie Koen Geens gaf vervolgens meer toelichting over de situatie in de gevangenissen en over masterplan III. Hij kondigde aan dat de federale regering bijzonder actief was om een oplossing te vinden voor de huidige problemen. (zie persbericht)

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden