Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Eengemaakte jaarlijkse taks op de kredietinstellingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 mei 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed tot invoering van een nieuwe eengemaakte jaarlijkse taks op de kredietinstellingen ter vervanging van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit.

Het ontwerp voert het regeerakkoord uit en wil verschillende bankentaksen samenbrengen in een eengemaakte taks. Het gaat om volgende bankentaksen:

  • de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in het Wetboek diverse rechten en taksen
  • de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen, opgenomen in het Wetboek der successierechten
  • de beperking in de vennootschapsbelasting van de aftrek van verliezen, van de DBI-aftrek en van de notionele intrestaftrek (NIA)
  • de bijdragen van de banken aan de financiële stabiliteit

De heffingsgrondslag van de nieuwe eengemaakte taks, opgenomen in het Wetboek diverse rechten en taksen, wordt gevormd door een boekhoudkundig gegeven: schulden tegenover cliënten. Om manipulatie van de data op het einde van het jaar te vermijden, wordt vanaf 2017 de taks berekend over een jaargemiddelde. In principe moet hij op 1 juli van het aanslagjaar betaald zijn. Voor het overgangsjaar 2016 wordt de taks berekend op het bedrag op 31 december 2015. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden