Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanwijzing hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 13 mei 2016

De ministerraad gaat akkoord met de aanwijzing van mevrouw Viviane Scholliers als hoge ambtenaar van het arrondissement Brussel-Hoofdstad bij "Brussel - Preventie & Veiligheid".

Mevrouw Viviane Scholliers is aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke regering op eensluidend advies van de federale regering. Ze is belast met opdrachten betreffende de civiele veiligheid, de uitwerking van de plannen voor noodtoestanden, met de coördinatie van de veiligheid en met de harmonisering van de gemeentelijke politiereglementen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden