Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Stemrecht van Belgen in het buitenland voor federale en Europese verkiezingen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 april 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed met wijzigingen over het stemrecht van Belgen in het buitenland voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement.

Dit voorontwerp van wet over de stemming van de Belgen in het buitenland focust op twee punten:

  • de vereenvoudiging van de stemming tijdens de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Sinds 2003 mogen Belgen die in het buitenland verblijven, deelnemen aan de verkiezing van het federaal parlement. Omdat een aantal procedures goed moeten worden afgerond voor de dag van de stemming zelf, is de opgelegde deadline om de stemming te organiseren zeer kort.

De huidige procedure wordt vereenvoudigd, voornamelijk door de uitbreiding van de voorwaarden voor de aanhechting van Belgen in het buitenland aan een gemeente. Bovendien zullen de kiezers die in het buitenland wonen, ingeschreven worden op de lijst die wordt bijgehouden door het beroepsconsulaat. Verder moeten enkele wijzigingen het beheer van de kiezerslijsten voor de gemeenten vergemakkelijken en rationaliseren. 

  • de uitbreiding van het stemrecht voor de verkiezing van het Europees Parlement voor Belgen die in een staat buiten de Europese Unie verblijven

Momenteel kunnen de Belgen die buiten de Europese Unie verblijven hun stemrecht voor de verkiezingen van het Europees Parlement niet uitoefenen. Door dit voorontwerp van wet zal dit voortaan wel kunnen. De Belgen die buiten de Europese Unie verblijven, zullen gehecht worden aan een Belgische gemeente volgens dezelfde criteria als deze in het Kieswetboek voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. De gemeente van aanhechting bepaalt het kiescollege waarvoor de Belg in het buitenland zal stemmen.

De Belgen in het buitenland kunnen kiezen tussen vijf verschillende stemwijzen: persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in België, persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in een consulaire post of stemming per briefwisseling.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden
David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden