Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Contractverlenging Adjunct Project Manager voor de renovatie van blok A in Residence Palace

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 maart 2016

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de contractverlenging van de Adjunct Project Manager die instaat voor het project van herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van blok A in Residence Palace.

Blok A van Residence Palace is bestemd voor de huisvesting van de Europese Raad, de ministerraad en hun diensten. De overdracht van het gebouw aan de Europese Raad is voorzien op 31 mei 2016. 

Het contract van de Adjunct Project Manager wordt afgesloten volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Olivier Van RaemdonckOlivier Van Raemdonck
Woordvoerder van vice-eersteminister Jan Jambon
+32 470 99 91 01
vCard downloaden
Lauranne Van DongenLauranne Van Dongen
Communicatiemedewerkster
+32 (0)496 85 73 05
vCard downloaden