Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 26 februari 2016

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen
 • Adviezen Raad van State enkel nog via elektronische weg bezorgd
 • Samenlevingsovereenkomst toegevoegd aan Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
 • Evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat
 • Verhoging van sommige minimumpensioenen en toekenning van een inhaalpremie
 • Basispensioenbijdragevoet 2018 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO
 • Omzetting Europese richtlijn en verordening in het Belgische recht over het toezicht op de financiële sector en het vaststellen van marktmisbruik
 • Basisrentevoet voor belastingvermeerdering op winst, baten en bedoelde bezoldigingen
 • Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's
 • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2016
 • Varia
   

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden