Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 18 februari 2016

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Wijziging van de administratieve en geldelijke statuten van brandweerlieden en ambulanciers die geen brandweerman zijn
 • Uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in water bestemd voor consumptie
 • Dossiers inzake Regie der Gebouwen
 • Regeling voor financiering van eindeloopbaanmaatregelen voor personeelsleden lokale politie
 • Verslag van het tweede Universeel Periodiek Onderzoek tijdens de VN Mensenrechtenraad in Genève
 • Conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over de arbeidsomstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen
 • Internationaal Verdrag over de verwijdering van wrakken
 • Zetelakkoord tussen België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen
 • Zetelakkoord tussen België en het Europees Instituut voor Bosbouw
 • Overeenkomst tussen België en Macedonië over politiesamenwerking
 • Benelux-Verdrag over grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking
 • Zetelakkoord tussen België en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand
 • Protocol dat het Benelux-Verdrag over de intellectuele eigendom wijzigt
 • Protocol met wijziging van Benelux-Verdrag over intellectuele eigendom wat betreft de administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken
 • Overeenkomst tussen de Benelux en Kazachstan over de overname van illegaal verblijvende personen
 • Overeenkomst tussen België en Colombia over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden