Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toepassing van de tax shift in de non-profitsector - sociale Maribel

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 5 februari 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit* goed met betrekking tot maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector, ter uitvoering van de tax shift. 

Op 11 oktober 2015 besliste de ministerraad in het kader van de tax shift om het budget van de non-profitsector op te trekken met 476,8 miljoen euro. Hierbij werd de volgende verdeelsleutel gebruikt: 

  • 50% voor de lage lonen
  • 45% voor de sociale Maribel
  • 5% voor de ziekenhuizen

De bijkomende enveloppe sociale Maribel wordt aangewend om de volledige loonkost voor de bijkomende jobs te dekken en om de bestaande bedreigde Maribelbanen te vrijwaren.  

Het ontwerp van koninklijk besluit wil onder meer het aantal werknemers actualiseren voor de diensten van de gemeenschappen, die bevoegd zijn voor jeugdbescherming, kinderopvang of sport en cultuur en voor wie het ontwerpbesluit van toepassing is.  Het ontwerp bepaalt vervolgens dat de vermindering van de werkgeversbijdragen per trimester wordt verhoogd en dat de dotaties worden verhoogd. Het Maribel-refertejaar wordt eveneens aangepast. 

Het ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en aan de Raad van State. 

* tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Tijs RuysschaertTijs Ruysschaert
Woordvoerder van minister Maggie De Block
+32 478 39 40 52
vCard downloaden