Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de ministerraad van 5 februari 2016

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overgangsregeling voor de uitbetaling van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 2016
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dossiers inzake Regie der Gebouwen
 • Huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars
 • Benoeming leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
 • Overheidsopdracht over consultancy voor ontwikkeling van diverse informaticaprojecten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Voorlopige regels voor beheerscontract NMBS en Infrabel
 • Diverse bepalingen over gezondheid
 • Betaling voor de creatie van tewerkstelling in de sector van de revalidatiecentra
 • Methode voor de raming van de gewestelijke ontvangsten uit de personenbelasting
 • Afrekening van de gewestelijke inkomsten uit de personenbelasting en gewestelijke belastingregels in de belasting van niet-inwoners
 • Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine moeten bevatten
 • Diverse wijzigingen over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Belgische bijdrage aan de missie EUTM Mali in 2016
 • Sociale maribel
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden