Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Aanpassing lijst van staten zonder of met een lage belasting

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 november 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft om de lijst met staten zonder of lage belasting aan te passen.

Doordat, sinds de laatste aanpassing, wijzigingen in buitenlandse wetgevingen werden doorgevoerd, moeten bepaalde staten aan de lijst worden toegevoegd en andere staten moeten worden verwijderd.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voegt vijf staten bij in de oorspronkelijke lijst: Marshalleilanden, Oezbekistan, de Pitcairneilanden, Somalië en Turkmenistan. Drie staten werden daarentegen uit de lijst geschrapt: Andorra, de Maldiven en Moldavië.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB '92 betreffende de lijst van staten zonder of met een lage belasting.

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Ferry ComhairFerry Comhair
Woordvoerder van minister Johan Van Overtveldt
+32 479 65 86 24
vCard downloaden
Anaïs WalravenAnaïs Walraven
Adviseur Communicatie van minister Johan Van Overtveldt
+32 2 574 83 15
+32 470 71 63 70
vCard downloaden