Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Analyse rond de mogelijkheden van bijkomende energieopslag

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 juli 2015

De ministerraad nam akte van de analyse van minister van Energie Marie Christine Marghem over de mogelijkheden van bijkomende opslag, rekening houdende met het steeds groeiende aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix.

Na deze analyse, waarvoor het advies van staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein werd gevraagd, wordt aan Elia en de DG Energie gevraagd om de nood aan flexibiliteit, inclusief stockage, in te schatten op basis van scenario’s over het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2020, rekening houdend met de Europese context (met name de studies van ENTSO-E) en dit na consultatie van de Gewesten.

Die prognoses worden vervolgens voorgelegd aan de werkgroep beleidscoördinatie om een beslissing te kunnen nemen over het verlenen van de concessie voor een energieatol in de Noordzee tegen 31 oktober 2015.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden