Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Akkoord tussen België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 24 juli 2015

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord, gedaan te Londen op 13 maart 2014, tussen het Koninkrijk België en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord, dat voorziet in de uitwisseling van fiscale inlichtingen, inclusief bankgegevens, maakt deel uit van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het akkoord zal ter instemming aan het federale Parlement worden voorgelegd. Aangezien het gaat om een gemengd verdrag zal het eveneens aan de instemming van de Parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden