Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vandaag verzending van de eerste papieren belastingaangiften

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Vanaf vandaag 30 april tot en met 18 mei verstuurt de FOD Financiën 2,9 miljoen papieren belastingaangiften. Dat zijn er de helft minder dan 5 jaar geleden. In 2010 verstuurden we nog 5,6 miljoen papieren aangiften.

Door het stijgend aantal Tax-on-web-gebruikers en vooral de toename van de burgers die een voorstel van vereenvoudigde aangifte in de bus krijgen, daalt het aantal papieren versies.
Toch valt op dat we nog altijd veel meer bruine omslagen versturen dan dat er aangiften op papier binnen komen. Amper 1,3 miljoen burgers of één vijfde van alle belastingplichtigen deed zijn aangifte verleden jaar nog op papier. De rest van de omslagen sturen we aan burgers die tijdens één van de vele invulsessies, hun aangifte via Tax-on-web laten invullen door een ambtenaar.

 

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte2015/

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden