Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 maart 2015

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus akkoord met het voorontwerp van wet en de voorontwerpen van koninklijk besluit tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad.

Het regeerakkoord voorziet in de oprichting van deze drie instanties. Een snelle oprichting ervan is essentieel als de regering de structurele pensioenhervormingen wil uitvoeren die noodzakelijk zijn om de sociale en financiële leefbaarheid van de pensioenen te verzekeren.

Bepaalde dossiers vergen namelijk een meer gedragen en doordachte aanpak op zowel technisch vlak als op het vlak van sociale onderhandeling:

• Het in aanmerking nemen van de zwaarte van een beroep;
• De mogelijkheid om een deeltijds pensioen op te nemen;
• Het invoeren van een puntensysteem voor het pensioen;
• De modernisering van onze pensioenstelsels op het vlak van de familiale dimensie.

Het voorontwerp van wet en de voorontwerpen van koninklijk besluit worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad

voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité

voorontwerp van koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomité vertegenwoordigen

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Koen PeumansKoen Peumans
Woordvoerder van minister Daniel Bacquelaine
+32 473 81 11 06
vCard downloaden
Stéphanie Van SchoorsStéphanie Van Schoors
Verantwoordelijke van de Cel Communicatie van minister Willy Borsus
+32 479 92 10 92
vCard downloaden
Pauline BievezPauline Bievez
Woordvoerster van minister Willy Borsus
+32 477 38 45 01
vCard downloaden