Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Premies voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 juni 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep in de thuisverpleging uitvoert op het vlak van de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden.

In het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep kunnen verpleegkundigen die een bijzondere beroepsbekwaming of -titel hebben een premie krijgen. De premie is momenteel enkel mogelijk voor verpleegkundigen die in rustoorden of ziekenhuizen werken. Het voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit zorgt voor gelijkaardige voordelen voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaming of -titel die in de thuisverpleging werken.

Het ontwerp schept het algemene kader. Voor elke beroepsbekwaamheid en beroepstitel die aanleiding geeft tot een premie, legt het Verzekeringscomité van het RIZIV de praktische richtlijnen vast, na voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen en na het positieve advies van de Commissie voor Begrotingscontrole.

Onder deze praktische richtlijnen vallen:

  • de bijzondere beroepsbekwaamheid of de bijzondere beroepstitel waarvoor een premie in de thuisverpleging kan worden toegekend
  • hoe de verpleegkundige de aanvraag moet indienen
  • hoeveel en welke verstrekkingen van de specifieke activiteit de verpleegkundige dient te bewijzen
  • hoe het pro rata principe wordt toegepast

De richtlijnen worden op de website van het RIZIV bekendgemaakt.

Het ontwerp wordt na advies van de Raad van State aan het staatshoofd voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden