Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiering van de sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 juni 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx vijf ontwerpen van koninklijke besluiten goed over de financiering van de sociale akkoorden van 2000, 2005, 2010, 2011 en 2012 voor het luik van de federale gezondheidszorg*.

Het gaat om de sociale akkoorden die de federale overheid met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de openbare en de privé-sector heeft gesloten voor de diensten voor thuisverpleging, het Rode Kruis, de wijkgezondheidscentra, de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen en de private revalidatiecentra.

Bij het RIZIV is een budget uitgetrokken voor de financiering van de sociale akkoorden. Wanneer het RIZIV over de budgetten beschikt, moet het middelen storten in het fonds voor gezondheidsinrichtingen en -diensten (Maribel sociaal fonds) en de RSZ-PPO voor de openbare diensten voor thuisverpleging en de psychiatrische verzorgingstehuizen. 

* uitvoering van artikel 59, alinea 2, 8° van de programmawet van 2 januari 2001

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden