Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vrijstelling van terugbetaling voor de vakbonden

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op vraag van de Waalse regering een ontwerp van koninklijk besluit goed over de vrijstelling  van de vakbonden van de terugbetaling van de bedragen aan sommige van hun afgevaardigden in hun hoedanigheid van personeelslid.

Het ontwerp stelt het aantal vaste afgevaardigden waarvoor vrijstelling van terugbetaling kan worden verkregen vast op vijf (in plaats van vier) per organisatie die zetelt in het sectorcomité XVI, Waals Gewest. 

Het ontwerp voert zo het sectoraal akkoord uit dat gesloten werd in het sectorcomité XVI. Het treedt in werking op 1 juli 2014. Het ontwerp wordt ook voorgelegd aan de onderhandeling in het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten en wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVI, Waals Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden
Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden