Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wijzigt. 

Het ontwerp voldoet aan volgende doelstellingen:

  • de minister van Justitie wordt gemachtigd om de modaliteiten van de bekwaamheidsproef vast te stellen die toegang geeft tot de graad van afdelingsinspecteur B5
  • het aantal afdelingsinspecteurs B5 wordt beperkt tot maximum 20% van het niveau B-totaal
  • het bepaalt de modaliteiten van de bekwaamheidsproef die toegang geeft tot de graad van afdelingscommissaris A5
  • het verduidelijkt de voorwaarden om deel te nemen aan de selectie voor het mandaat van directeur van de operaties 

koninklijk  besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden
Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden