Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Selectie en loopbaan van het rijkspersoneel

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal bepalingen van de selectie en de loopbaan van de federale ambtenaren aanpast.

Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen van de selectie waaronder:

  • de afgevaardigd bestuurder bij Selor kan worden vervangen door een benoemd ambtenaar van ten minste klasse A
  • de contractueel die een stage begint behoudt hetzelfde loon (als overgangsmaatregel)
  • laureaten van het brevet algemene vorming krijgen een vrijstelling voor de proeven van de eerste reeks (module 1- generieke competenties)
  • kandidaten in een wervingsreserve kunnen meer dan drie maal een jobaanbod weigeren
  • wanneer verschillende reserves tegelijkertijd worden geraadpleegd, wordt een nieuw klassement opgemaakt waarin de persoon die het best aan het profiel beatnwoordt het hoogst gerangschikt is
  • aanpassing van bepalingen van diploma's behaald in het buitenland

ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden