Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenstelling van de Commissie Kunstenaars

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de effectieve en plaatsvervangende leden van de Commissie Kunstenaars benoemt. 

De Commissie Kunstenaars wordt onder meer belast met de uitreiking van de visums en kunstenaarskaarten, in het kader van de hervorming van het kunstenaarsstatuut, voorzien in de programmawet van 26 december 2013.

Op vraag van de sociale partners werd het sociaal statuut van de kunstenaars versterkt met uitwerking op 1 januari 2014. De inwerkingtreding van de bepaling betreffende de samenstelling van de Commissie (artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart) is bovendien onderworpen aan de datum van inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag door de ministerraad wordt goedgekeurd. Dat ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. 

De Commissie Kunstenaars bestaat uit twee kamers, een van de Franse taalrol en een van de Nederlandse taalrol. Die kamers tellen vertegenwoordigers van de RSZ, het RISVZ, de RVA, de interprofessionele vakverenigingen, de werkgeversorganisaties, de artistieke sector en de gemeenschappen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, §1, van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden