Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ontwerp van omzendbrief rond bepaalde vormen van belangenvermenging bij overheidsopdrachten

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo en minister van Begroting Olivier Chastel een ontwerp van omzendbrief goed dat het gevaar op belangenvermenging moet verminderen dat voortvloeit uit het mechanisme van de draaideur (revolving doors)* bij overheidsopdrachten. 

Deze omzendbrief beoogt preventief te vermijden dat een persoon die zich in dergelijke draaideursituatie bevindt, wordt ingeschakeld in een overheidsopdrachtenprocedure of de uitvoering van de overheidsopdracht van de aanbestedende overheid waarvoor hij vroeger werkte, en dit gedurende een periode van twee jaar nadat hij zijn vroegere activiteiten heeft beëindigd.

De federale aanbestedende overheden worden dan ook verzocht in hun opdrachtdocumenten een standaardclausule op te nemen die de kandiderende/inschrijvende ondernemingen  niet alleen wijst op voormelde preventieve maatregel maar ook op de mogelijke gevolgen (sancties) van de niet-naleving ervan. Die sancties zijn de wering van de aanvraag tot deelneming of van de offerte en, in het kader van de uitvoering van een opdracht, de eenzijdige verbreking door de aanbestedende overheid. 

* beschreven in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden
Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden