Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Inhouding op sectorale aanvullende pensioenstelsels

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding van artikel 72 van de programmawet van 27 december 2012 vastlegt op 1 januari 2014 voor alle inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels.

Door artikel 72 in werking te laten treden, zullen de inrichters van sectorale aanvullende pensioenstelsels een bijdrage van 8,86% op de aanvullende pensioenen verschuldigd zijn.

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden
Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden