Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een voorontwerp van wet goed dat een aantal koninklijke besluiten bekrachtigt rond de dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het wetsontwerp voert artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid uit. Dit artikel bepaalt dat de koninklijke besluiten inzake de dotaties aan de hulpverleningszones en de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp door een wet moeten worden bekrachtigd. 

Het gaat om de volgende drie koninklijke besluiten:

  • KB van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones treedt in werking op 1 januari 2014 (voor de zones bedoeld in artikel 220, §§2 en 3)
  • KB van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones treedt in werking op 1 januari 2014 voor de prezones en zones bedoeld in artikel 220, §§ 2 en 3 en op 1 januari 2015 voor de zones
  • KB van 19 april 2014 tot toekenning van een specifieke dotatie aan de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest treedt in werking op 1 januari 2014

De bepalingen van het voorontwerp worden in het federale parlement als wetsvoorstel ingediend.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Emilie RossionEmilie Rossion
Woordvoerster (F) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 75
+32 473 13 97 58
vCard downloaden
Ingrid Van DaeleIngrid Van Daele
Woordvoerster (N) van Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
+32 2 504 85 28
+32 470 320 262
vCard downloaden