Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad nam kennis van de aanzet voor het actieplan voor energie-efficiëntie in de federale overheidsgebouwen, dat staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling Servais  Verherstraeten tegen 1 september 2014 laat opstellen.

Onder de coördinatie van de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie en in overleg met de gewesten wordt een alternatieve invulling van de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie 2012/27/EU voorgesteld. De richtlijn bepaalt dat jaarlijks 3% van de oppervlakte van overheidsgebouwen moet worden gerenoveerd om aan de BENG-norm te voldoen. De invulling komt erop neer dat er niet enkel wordt geïnvesteerd in renovatie of meer energie-efficiënte gebouwen, maar dat ook rationalisering en gedragsverandering binnen de overheden belangrijk elementen vormen.

Het actieplan zal gericht zijn op meer energie-efficiëntie in overheidsgebouwen door het energieverbruik te verminderen en de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren. De ministerraad zal jaarlijks een evaluatie van de impact van de voorgestelde maatregelen ontvangen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Isabel CasteleynIsabel Casteleyn
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 81
+32 476 94 13 37
vCard downloaden
Sophie Van de WoestyneSophie Van de Woestyne
Woordvoerster van Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en Staatssecretaris voor Staatshervorming
+32 2 790 57 33
+32 478 74 38 10
vCard downloaden
Jan PauwelsJan Pauwels
Woordvoerder van Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming en voor de Regie der gebouwen, belast met Duurzame Ontwikkeling
+32 2 209 33 64
+32 495 89 15 67
vCard downloaden