Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Aanmelding voor mobiele digitale overheidstoepassingen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 25 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de aanmelding voor mobiele overheidstoepassingen mogelijk maakt.

Het ontwerp bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor de aanbieders van een online draadloze aanmeldingsdienst. Het legt de functionele en technische specificaties vast, waaraan niet-verbonden of draadloze kaartlezers moeten voldoen om de elektronische identiteitskaart veilig te kunnen lezen. Na de erkenning door de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) kunnen de aanbieders hun aanmeldingsdienst ook aanbieden voor digitale overheidstoepassingen.

Het voorstel kadert in het globale e-governmentbeleid van de federale regering, om administraties en burgers in staat te stellen de informatie- en communicatietechnologie te gebruiken voor digitale overheidstoepassingen.

ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de
erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van
niet-verbonden aanmeldingsmiddelen

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Dominique DehaeneDominique Dehaene
Woordvoerder van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
+32 2 209 33 15
+32 495 24 43 64
vCard downloaden
Tine VandecasteeleTine Vandecasteele
Woordvoerster van Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten
0474 34 25 01
vCard downloaden