Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen aanpast in functie van het nieuwe eenheidsstatuut.

De invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden heeft de opzeggingstermijnen en de carenzdagen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan wordt de sociale wetgeving aangepast op het vlak van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag en het activerend beleid bij herstructureringen.
De eerste aanpassing betreft de duur van de verkorte opzeggingstermijn met het oog op de toetreding tot het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) van de werknemers die ontslagen worden door een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. De duur van deze verkorte opzeggingstermijn mag niet minder bedragen dan 26 weken.

De tweede wijziging betreft de mogelijkheid voor werkgevers in herstructurering om bij de RVA de terugbetaling te vragen van de meerkost, die gepaard gaat met de inschakelingsvergoeding, voor alle werknemers. Deze mogelijkheid bestond enkel voor arbeiders.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van brugpensioen, het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, en van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden