Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel de vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen goed.

De omzendbrief over het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014, die de ministerraad op 17 januari 2014 heeft goedgekeurd, gaf een eerste schijf van van 25% vrij. Nu wordt de tweede schijf van 25% van het krediet vrijgegeven, wat de totale vrijgave op 50% brengt.

Het investeringsprogramma heeft als doel het gebruik van de investeringskredieten op te volgen en de investeringen te spreiden over het jaar. De vastleggingskredieten van het investeringsprogramma worden daarom vrijgegeven na beslissing van de ministerraad. Het investeringsprogramma heeft geen betrekking op de vereffeningskredieten.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Aurélie CzekalskiAurélie Czekalski
Woordvoerster (FR) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 04
+32 497 43 26 98
vCard downloaden
Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder (NL) van Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
+32 2 211 38 43
+32 472 78 89 17
vCard downloaden