Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vormingsopdracht van Landsverdediging ten voordele van de commandoinstructeurs van het Burundese leger

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om Belgische militairen in te zetten voor een vormingsopdracht ten voordele van de instructeurs van het Burundese leger die commandotechnieken aanleren.

Vijf Belgische militairen zullen aan deze opdracht deelnemen en dit gedurende vijf weken, van oktober tot november 2014. Zij krijgen het statuut in hulpverlening buiten het nationaal grondgebied - KB 03, coëfficiënt 2 toegekend.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kurt VerwilligenKurt Verwilligen
Woordvoerder van Steven Vandeput
+32 2 550 28 11
+32 473 88 99 37
vCard downloaden
Didier De Weerdt Didier De Weerdt
Woordvoerder (FR) van Pieter De Crem, vice-eersteminister en Minister van Landsverdediging
+32 2 550 28 84
+32 473 86 16 36
vCard downloaden