Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verspreiding van waarschuwingsboodchappen van de overheid via BE-ALERT

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed over de verspreiding van berichten via BE-ALERT om het publiek voor imminente gevaren te waarschuwen en de gevolgen van grote rampen te beperken.

Het ontwerp legt de verplichting vast die de overheid de operatoren, die diensten voor mobiele elektronische communicatie verstrekken, kan opleggen om onder de bevolking de berichten van BE-ALERT te verspreiden. De overheden die bevoegd zijn voor het beheer van noodsituaties (burgemeesters, provinciegouverneurs, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de minister van Binnenlandse Zaken) kunnen zo via de mobiele netwerken van elektronische-communicatieoperatoren, informatie aan de bevolking verspreiden in geval van crisis of ervoor. Ze delen aan het centrale communicatieplatform BE-ALERT de berichten mee die ze tijdens een noodsituatie of onmiddelijk ervoor wensen te verspreiden.

De technische oplossingen die de operatoren moeten invoeren, zullen in koninklijke besluiten worden vastgelegd.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els BruggemanEls Bruggeman
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 38
+32 479 81 34 56
vCard downloaden
Sarah VandecruysSarah Vandecruys
Woordvoerster van Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee
+32 2 220 20 25
+32 486 89 50 46
vCard downloaden