Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Toezicht op kansspelen en lijst online kansspelen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het aanbieden van online kansspelen reglementeren.

Het eerste ontwerp bepaalt de voorwaarden waaronder onlinekansspelen mogen worden aangeboden:

  • de algemene principes van de webservices 
  • de regels die van toepassing zijn op de vergunninghouders A+ en B+ (uurverlies) en op de vergunninghouders F1+
  • de functionele en technische omschrijving van de webservices door de Kansspelcommissie
  • de ondersteuning voor de vergunninghouders 
  • de aangeboden kansspelen en hun spelregels
  • de wijze van betaling van de speler
  • de verdeling van de prijzen

Het tweede ontwerp omschrijft het toezicht en de controle van de kansspelen op vergunde websites:

  • de regels van toezicht en de controle van de geëxploiteerde kansspelen in de kansspelinrichtingen van de vergunninghouders A+, B+ en F1+ door middel van een passend informaticasysteem
  • de preventieve en repressieve controle
  • het toezicht en de controle van de servers waarop de gegevens en de website-inrichting worden beheerd

Het derde ontwerp bevat de lijst van spelen die mogen worden uitgebaat door de houder van een aanvullende vergunning A+, een aanvullende vergunning B+ en een aanvullende vergunning F1+.

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder de kansspelen via informatiemaatschappij-instrumenten kunnen worden aangeboden en welke minstens betrekking hebben op de registratie en identificatie van de speler, de controle van de leeftijd, de aangeboden spelen, de spelregels, de wijze van betaling en de wijze van verdeling van prijzen
ontwerp van koninklijk besluit betreffende de nadere regels van toezicht op en controle van de geëxploiteerde kansspelen op vergunde websites

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de lijst van spelen die mogen worden uitgebaat door houders van aanvullende vergunningen via informatiemaatschappij-instrumenten

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Margaux DonckierMargaux Donckier
Woordvoerster van Annemie Turtelboom, Minister van Justitie
+32 2 542 80 55
+32 478 32 47 97
vCard downloaden