Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tewerkstellingsprojecten voor jongeren in de non-profitsector

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de financiering regelt van de tewerkstelling in de tewerkstellingsprojecten in de ziekenhuizen en de thuisverpleging. 

Naar aanleiding van de staatshervorming worden de non-profittewerkstellingsprojecten in de ziekenhuizen en de thuisverpleging stopgezet. Het ontwerp regelt de financiering om de tewerkstelling, die de projecten creëerden, te behouden. 

Het ontwerp regelt de overdracht van middelen voor de financiering van de tewerkstelling, aangevat voor 1 juli 2014, van het Fonds sociale maribel 330 (gezondheidsinrichtingen en –diensten) naar de diensten voor thuisverzorging. Hiervoor wordt de dotatie van het fonds sociale maribel 330 vanaf 1 januari 2015 met 4,5 miljoen euro verhoogd.Het gaat om een verschuiving van middelen binnen het globale beheer.

De tewerkstellingsprojecten in de non-profitsector subsidiëren de volledige loonkost van aangeworven werknemers tot 30 jaar.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden