Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenwerkingsakkoord Dakloosheid

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed inzake dakloosheid en thuisloosheid. 

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord, voorzien in het regeerakkoord, wordt gesloten tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het bepaalt de rol en de verantwoordelijkheid van elk bestuursniveau in het kader van de strijd tegen dak- en thuisloosheid. Het ontwerp werd ontwikkeld met de volgende visie: 

  • de noodzaak om de bevoegdheden van eenieder af te bakenen en in kaart te brengen
  • het voorzien van een structureel overleg tussen alle partners
  • de basis leggen om tot een betere afstemming van het beleid terzake te komen 
  • komen tot een meer gecoördineerde en nauwe samenwerking  

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord voorziet eveneens een concrete samenwerking op het vlak van winteropvang van daklozen. Het wordt overgemaakt aan het Overlegcomité.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden