Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Register voor werktijdregeling in de hotelsector

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering van het register voor werktijdregeling in ondernemingen, die onder het paritair comité voor het hotelbedrijf vallen,  afstemt op de reglementering van de sociale zekerheid.

De werkgever in de hotelsector moet een register voor werktijdregeling bijhouden in geval van een aangifte aan de RSZ van de gelegenheidswerknemers, met vermelding van een dagblok (art. 31ter van het koninklijk besluit van 28 november 1969). de werkgever moet het register bijhouden voor gelegenheidswerknemers die hij zelf aanwerft en voor de gelegenheidswerknemers-uitzendkrachten, die het uitzendbureau ter beschikking stelt.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende het bijhouden van een register voor werktijdregeling in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Kristel Vervloessem
Woordvoerster (NL) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0474 87 08 45
vCard downloaden
Sylvie Magris
Woordvoerster (FR) van Monica De Coninck, Minister van Werk
0471 96 40 95
vCard downloaden