Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Protocollen voor de regeling van de overgangsperiode van de staatshervorming

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad neemt akte van de protocollen die de overgangsperiode in het kader van de zesde staatshervorming regelen.

Op 22 januari 2013 werd op initiatief van de eerste minister, de minister-presidenten en de staatssecretarissen voor Staatshervorming beslist om een Interfederale Task Force Staatshervorming op te richten, vertrekkende van de Kanselarijen van de Eerste Minister en de deelstaten. Het doel van de task force is om in het kader van de zesde staatshervorming onder meer de uitwisseling van nuttige informatie mogelijk te maken. Thematische werkgroepen van de task force hebben protocollen voorbereid die voor elke materie de overgangsperiode tussen de inwerkingtreding van de bevoegdheidsoverdrachten en de werkelijke overdracht van de personeelsleden regelen. Het gaat om de volgende materies en protocollen:

 • Doorvoer afvalstoffen
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheidszorg
 • FOD Economie
 • Justitiehuizen
 • Gesloten jeugdinstellingen
 • Mobiliteit
 • Algemene rampen
 • Aankoopcomités
 • Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
 • Arbeidsmarktbeleid – FOD WASO
 • Arbeidsmarktbeleid – RVA
 • Tewerkstellingsmaatregelen en Sociale economie
 • Grootstedenbeleid
 • Gezinsbijslag
 • FCUD
 • BIRB
 • Participatiefonds
 • FRGE
 • RSZ(PPO)

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Guillaume de WalqueGuillaume de Walque
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 36
+32 497 42 51 30
vCard downloaden
Thomas MelsThomas Mels
Woordvoerder van Elio Di Rupo, Eerste Minister
+32 2 501 02 28
+32 478 38 56 68
vCard downloaden