Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overdracht van het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten van de RKW naar de gemeenschappen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken en Gezinnen Philippe Courard een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden regelt voor de overdracht van het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (FCUD) van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) naar de gemeenschappen.

Het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten wordt naar de gemeenschappen overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming. Op 1 januari 2015 worden de personeelsleden van de RKW die hun activiteiten uitoefenen bij het FCUD overgedragen naar de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. Het ontwerp regelt de voorwaarden van de overdracht van het personeel van FCUD naar de gemeenschappen. Ze zijn gebaseerd op de principes van het KB van 25 juli 1989 betreffende de ambtenaren van de federale overheidsdiensten.  

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden
Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden