Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds. 

Het eerste ontwerp regelt de modaliteiten van de overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds naar de drie regionale filialen van het Participatiefonds, in het kader van de zesde staatshervorming. De eigendom van de aandelen van het Fonds wordt ook overgedragen naar de drie filialen. 

Het tweede ontwerp regelt de modaliteiten van de tijdelijke terbeschikkingstelling aan het Participatiefonds van een gedeelte van de personeelsleden overgedragen aan de regionale filialen. De terbeschikkingstelling wordt geregeld door bilaterale overeenkomsten die tussen elk filiaal en het Participatiefonds moeten worden afgesloten. Ze duurt maximum 8 jaar vanaf 1 juli 2014. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric JacquetFrédéric Jacquet
Woordvoerder (FR) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 44
+32 476 91 75 61
vCard downloaden
Evy VandemaeleEvy Vandemaele
Woordvoerster (NL) van Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
+32 2 541 63 09
+32 478 52 50 24
vCard downloaden