Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opvolging van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad neemt akte van de derde en laatste rapportage van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012, die werd voorgesteld door staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block.

De monitoring van het Federaal Plan Armoedebestrijding geeft de stand van zaken van de implementatie van de 118 acties die van september 2013 tot maart 2014 op het vlak van armoedebestrijding werden ondernomen. 

De monitoring volgt de beleidsplannen, de programmaties en de bestrijdingsstrategieën tegen armoede. Hij gebeurt op het niveau van de beleidsmaatregelen en vormt een aanvulling op de interfederale armoedebarometer. 

De strategische doelstellingen van het Plan zijn de volgende:

  • de sociale bescherming van de bevolking verzekeren
  • het terugdringen van de armoede bij kinderen
  • de toegang tot de arbeidsmarkt verbeteren door een sociale en professionele activering
  • de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting opvoeren
  • het recht op gezondheid verzekeren
  • de overheidsdiensten toegankelijk maken voor de meest kwetsbare burgers 
     

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Els CleemputEls Cleemput
Woordvoerster van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
+32 2 542 80 11
+32 475 29 28 77
vCard downloaden