Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Opname van het SOMA in het Rijksarchief

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Philippe Courard een voorontwerp van wet goed dat de integratie beoogt van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in het Rijksarchief. 

Het voorontwerp wijzigt de administratieve begrippen die gebruikt worden in artikel 419 van de programmawet van 24 december 2002 om zo de integratie van het SOMA in het Rijksarchief te verzekeren. Het letterwoord SOMA wordt bovendien vervangen door CEGESOMA (Centre d'études et de documentation Guerre et Sociétés contemporaines - Studie- en documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij).

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de syndicale onderhandeling in het Sectorcomité I. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Waut EsWaut Es
Woordvoerder (NL) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 497 44 18 56
vCard downloaden
Fabienne DefranceFabienne Defrance
Woordvoerster (FR) van Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, Wetenschapsbeleid, belast met Beroepsrisico's
+32 2 238 28 37
+32 499 58 83 00
vCard downloaden
Katleen SottiauxKatleen Sottiaux
Woordvoerster (NL) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 473 94 29 63
vCard downloaden
Annaïk de VoghelAnnaïk de Voghel
Woordvoerster (FR) van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
+32 2 233 51 21
+32 472 71 99 31
vCard downloaden